Privatumo politika

Kadangi įmonė Capital Credit (toliau vadinama „Capital“, „mes“, „mus“, „mūsų“) vertina jūsų asmeninį privatumą, mes parengėme privatumo politiką, kurioje išsamiai aprašėme, kokią jūsų Asmeninę ir kitą informaciją bendrovė turi teisę rinkti, kaip šia informacija galima disponuoti, t. y. kam ją galima perduoti, kokie jūsų asmeniniai pasirinkimai dėl disponavimo šia informacija, jos naudojimo ir atskleidimo kitoms šalims.

Capital turi teisę rinkti informaciją mūsų interneto svetainėje capital.lt ir bet kurioje kitoje svetainėje, kurioje paskelbta ši Privatumo politika (įskaitant kiekvienos srities posričius ir mobiliuosius variantus, toliau vadinamus „Tinklaviete“ ir kartu „Tinklavietėmis“).

Jeigu šioje Politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią mes renkame iš jūsų per savo Tinklavietes, naudojimą ir atskleidimą. Mes galime rinkti ir perduoti Asmeninę informaciją paslaugų teikėjui, jeigu ji reikalinga tam tikroms paslaugoms teikti, arba galite lankytis kitose interneto ar paslaugų teikėjų svetainėse per trečiųjų šalių, galinčių rinkti ir naudoti jūsų Asmeninę informaciją kitais tikslais, nuorodas, esančias mūsų Tinklavietėse. Prieš atskleisdami savo Asmeninę informaciją kitiems, būtinai peržiūrėkite trečiųjų šalių tinklaviečių privatumo politikas.

Jeigu nesutinkate su šios Politikos nuostatomis, nesinaudokite mūsų paslaugomis.

Kai užsiregistruojate arba prisijungiate, norėdami naudotis mūsų paslaugomis

Galite užsiregistruoti mūsų Tinklavietėse ir išsaugoti paieškas, užsiprenumeruoti svarbius pranešimus, gauti prieigą prie mūsų nekilnojamojo turto išteklių ir naudotis kitomis funkcijomis, kurias mes kartkartėmis papildome. Galite būti užregistruoti mūsų Tinklavietėse automatiškai, jeigu kreipėtės į vieną iš mūsų agentų dėl nuosavybės arba teiravotės apie mus ir mūsų teikiamas paslaugas. Jeigu užsiregistravote, norėdami naudotis mūsų paslaugomis, mes surinksime tokią Asmeninę informaciją, kaip jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, naudotojo vardas, slaptažodis, taip pat kitą Asmeninę informaciją, reikalingą registracijos formai užpildyti. Jeigu pageidaujate, galite nurodyti mums savo telefono numerį ir pašto kodą. Mes naudojame šią informaciją daugiausia siekdami pateikti jums prašomus duomenis, tvarkyti jūsų paskyrą, atsakyti jums, siųsti informaciją ir naujienlaiškius, susijusius su nekilnojamojo turto rinka, ir (arba) kitą informaciją, kuri, mūsų manymu, būtų įdomi jums, taip pat kitiems tikslams, aprašytiems šioje Politikoje.

Jeigu teiraujatės, kaip tapti Capital tarpininku

Mūsų Tinklavietėse galite pasiteirauti, kaip tapti Capital agentu. Tokiu atveju mes galime paprašyti jūsų, kad pateikdami užklausą nurodytumėte savo vardą, pavardę, adresą ir kitą informaciją, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir informaciją, susijusią su jūsų interesais ir patirtimi dirbant nekilnojamojo turto pardavimo agentu. Ši informacija paprastai naudojama tik nagrinėjant jūsų užklausą. Tačiau mes galime įtraukti jūsų elektroninio pašto adresą į savo adresatų sąrašą ar kitą prenumeratą, jeigu manome, kad tai galėtų būti jums aktualu.

Naujienlaiškiai, užklausos ir elektroniniai laiškai

Mes galime jums pasiūlyti naujienlaiškius ir (arba) įvairius kitokius pranešimus, kuriuose pateikiama informacija apie Capital, įvairiems savininkams priklausančius ir valdomus Capital franšizės gavėjus, nepriklausomas nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotąsias įmones, nekilnojamąjį turtą, naudojimo instrukcijas ir informaciją, taip pat kitas temos ar pasiūlymus, kurie, mūsų požiūriu, būtų įdomūs jums – apie mus ir su mumis susijusius juridinius asmenis arba apie mūsų reklamuotojus, rėmėjus, kitus verslo partnerius. Galite užsisakyti ir gauti informaciją apie nekilnojamojo turto objektus iš konkretaus agento ar biuro arba galite prisijungti prie mūsų bendrojo adresatų sąrašo. Jeigu pateikėte užklausą dėl konkretaus nekilnojamojo turto objekto, su jumis gali susisiekti nepriklausoma Capital nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotoji įmonė dėl jūsų užklausoje nurodyto ar kito atitinkamo turto objekto. Be to, jeigu nurodysite, kad šis nekilnojamojo turto objektas yra vienas iš jūsų „mėgstamų“, sistema jus gali automatiškai įtraukti į sąrašą adresatų, kurie elektroniniu paštu gauna naujinius apie šį objektą (šiuos laiškus jums siųs savarankiško franšizės gavėjo nekilnojamojo turto pardavimo agentas).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu nuspręsite nurodyti savo elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją nepriklausomai Capital nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotajai įmonei, mes šiai įmonei perduosime jūsų informaciją. Tačiau mes negalime kontroliuoti, kaip šios nepriklausomos nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotosios įmonės arba įvairiems savininkams priklausančių ir jų valdomų Capital franšizės gavėjų biurai naudoja šią informaciją, todėl ši Politika netaikoma trečiųjų šalių veiksmams, susijusiems su jūsų Asmeninės informacijos naudojimu. Jeigu norite daugiau sužinoti apie jų taikomus privatumo apsaugos būdus, kreipkitės tiesiai į konkrečią asocijuotąją įmonę ar biurą arba pasinaudokite nuorodomis, pateiktomis pranešimuose, kuriuos gavote iš šio juridinio asmens.

Konkursai ir totalizatoriai

Mes, pasinaudodami savo paslaugomis, galime vykdyti arba skelbti konkursus ar totalizatorius, ir, jeigu norėsite juose dalyvauti, gali tekti užsiregistruoti. Mes galime rinkti tokią informaciją, kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, nurodyti registracijos formoje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad konkretiems konkursams ar totalizatoriams taikoma privatumo politika gali skirtis nuo čia aprašytos Politikos, pavyzdžiui, jeigu konkursą ar totalizatorių remia trečioji šalis ir organizuoja jį savo tinklavietėje. Jeigu konkurso ar totalizatoriaus sąlygoms taikoma privatumo politika skiriasi nuo šios Politikos ar jai prieštarauja, galioja konkurso ar totalizatoriaus, kuriame dalyvaujate, privatumo apsaugos būdai, kurie bus nurodyti to reklaminio renginio taisyklėse. Neapribojant to, kas čia išdėstyta, mes arba trečioji šalis galime naudoti jūsų Asmeninę informaciją, norėdami susisiekti su jumis ir pranešti apie laimėtoją, patvirtinti apie prizo pristatymą ar kitais reklaminiais tikslais. Atsižvelgiant į tai, kad dalyvaujate konkurse ar totalizatoriuje, galite būti įtraukti į mūsų ir mūsų reklamos partnerių, kurie susiję su konkursais ar totalizatoriais, elektroninių laiškų / SMS žinučių gavėjų sąrašą. Jeigu laimėsite konkursą ar totalizatorių, priimdami prizą turėsite (jeigu įstatymas nedraudžia) leisti mums viešai paskelbti tam tikrą jūsų informaciją, pavyzdžiui, laimėtojo puslapyje.

Kai kuriais atvejais trečioji šalis – reklamuotojas ar rėmėjas – gali vykdyti arba organizuoti savo svetainėje konkursą ar totalizatorių dėl mūsų paslaugų (arba reklamuojamą mūsų paslaugomis) ir gali rinkti jūsų informaciją. Tokiais atvejais, jeigu nesame konkurso ar totalizatoriaus rėmėjai, vykdytojai ar organizatoriai, mes negalime kontroliuoti surinktos informacijos, todėl raginame jus prieš dalyvaujant peržiūrėti oficialias konkurso / totalizatoriaus taisykles ir reklamuotojo ar rėmėjo privatumo politiką, taikomą šiam konkursui ar totalizatoriui.

IP adresai ir aplankytų puslapių duomenys

Kai lankotės mūsų Tinklavietėse, Tinklavietės ir serveriai gali rinkti iš jūsų kitą informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresą ir aplankytus puslapius, taip pat užregistruoti, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote. Surinkta informacija paprastai negali būti naudojama jūsų asmeniui identifikuoti. Tačiau jeigu užsiregistravote Tinklavietėse, tuomet mes galime susieti tam tikrą informaciją su jus identifikuojančia informacija. Informacija, surinkta mūsų Tinklavietėse, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės atidarydami į mūsų Tinklavietes, adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote.

Slapukai, interneto švyturiai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų Tinklavietėse naudojami slapukai – maži, dažniausiai naudojami failai, kuriuos mes ar trečioji šalis perduoda į jūsų kompiuterį po to, kai leidžiate savo naršyklei juos priimti. Taip pat mes ar mūsų trečioji šalis – paslaugų teikėjai / reklamuotojai – gali naudoti „interneto švyturius“, „ekrano elementų žymes“ ar kitas sekimo technologijas, kurios paprastai yra maži kodo elementai, esantys internetiniame puslapyje, stebintys mūsų lankytojų elgesį ir renkantys tam tikrus duomenis apie jų veiksmus internete.

Šie slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojamos laikui ir tinklavietėms registruoti. Pavyzdžiui, naudojant šias technologijas, galima analizuoti jūsų interneto duomenų srauto struktūrą, optimizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų Tinklavietėmis, saugoti informaciją jūsų seanso metu, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams Tinklavietes pagal jūsų pageidavimus ir parinktis, nukreipti jums reklamą ar turinį (kaip aprašyta toliau) ir surinkti informaciją apie jus ir jūsų lankymąsi mūsų Tinklavietėse kitiems marketingo ir verslo tikslams. Galite koreguoti savo privatumo nustatymus, koreguodami slapukų ir panašių technologijų naudojimą savo naršyklėje. Tačiau, išjungus slapukus, gali pablogėti jūsų, kaip naudotojo, patirtis, be to, neveiks kai kurios mūsų Tinklaviečių funkcijos.

Duomenys apie jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes, mūsų susijusios įmonės ar trečiosios šalys galėtume siųsti jums reklamą, atitinkančią jūsų individualius interesus. Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Mes ir šios trečiosios šalys – pardavėjai – galime naudoti trečiųjų šalių technologijas kartu su mūsų, pirmosios šalies, technologijomis analizuodami reklamos peržiūras, jūsų naudojimąsi reklaminėmis paslaugomis ir sąveiką su šiomis reklamos peržiūromis ir reklaminėmis paslaugomis. Surinkta informacija taip pat gali apimti informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų Tinklavietėse, įskaitant jūsų peržiūrėtus tinklalapius ir turinį. Be kita ko, šios trečiųjų šalių naudojamos sekimo technologijos gali būti skirtos: (a) padėti pademonstruoti jums reklaminius skelbimus, kurie galėtų būti jums įdomūs; b) neleisti per dažnai demonstruoti jums tų pačių reklaminių skelbimų; (c) suprasti jums pademonstruotų reklaminių skelbimų efektyvumą.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir panašias sekimo technologijas, taip pat apie tai, kaip jos gali paveikti jūsų privatumą, apsilankykite svetainėje allaboutcookies.org. Norėdami daugiau sužinoti apie Google analitines ir marketingo paslaugas arba jų atsisakyti, apsilankykite Google Analytics Terms of Use, Google Privacy Policy arba Google Analytics Opt-out.

Jeigu kreipiatės į mus iš mūsų Tinklaviečių

Galite pateikti mums klausimus apie mūsų apie paslaugas, verslą ir kt. Bet kokia informacija, kurią pateiksite lankydamiesi Tinklavietėse, įskaitant vardą, pavardę, telefoną ir informaciją apie gyvenamąją vietą, bus naudojama tik nagrinėjant jūsų pageidavimą ar atsakant į jūsų užklausą, arba pateikiant papildomą informaciją, susijusią su šia užklausa. Taip pat mes galime įtraukti jus į savo rinkodaros sąrašą, skirtą su jūsų užklausa susijusiai informacijai arba informacijai, kuri, mūsų požiūriu, būtų įdomi jums kitais atžvilgiais, ir tokiu atveju galime panaudoti jūsų informaciją kitaip, negu aprašyta šioje Politikoje.

Mūsų renkama informacija

Capital gali toliau aprašytu būdu rinkti asmeninę ir kitokią informaciją apie jus, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu. Capital paprastai renka iš jūsų Asmeninę informaciją ir kitus duomenis ir naudoja šią informaciją šioje Politikoje nustatyta tvarka arba kitu būdu, apie kurį jums buvo pranešta (ir dėl kurio buvo gautas jūsų sutikimas, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai).

Kaip platinama informacija

Laikantis įprastinės praktikos, mūsų surinkta Asmeninė informacija gali būti perduodama įvairioms šalims, priklausomai nuo jos rinkimo tikslo ir pateikimo konteksto. Jeigu ieškote nekilnojamojo turto objekto, mes nukreipsime jus į įvairiems savininkams priklausančių ir valdomų Capital franšizės gavėjų biuro tinklavietę ir perduosime jiems tą informaciją, kurią jūs pateikėte mums, įskaitant paieškos parametrus; o jeigu užsiregistravote, mes galime šiam biurui perduoti jūsų kontaktinę informaciją. Jeigu norite susisiekti su Capital agentu ar biuru, šioms šalims mes atskleisime jūsų pateiktą Asmeninę informaciją, kad jūsų prašymas būtų patenkintas. Atsižvelgdami į tai, kad rėmėjai ar kitos trečiosios šalys gali pasiūlyti įvairias reklamos priemones, mes galime perduoti šioms šalims jūsų informaciją, kad jos galėtų pasiūlyti jums aktualias reklamos priemones.

Be to, mes pasiliekame teisę perduoti jūsų Asmeninę informaciją mūsų dabartinėms ar būsimoms Susijusioms įmonėms. Taip pat galime perduoti jūsų Asmeninę ir kitą informaciją patikimoms trečiosioms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais komerciniais tikslais, o kartais galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją toms patikimoms šalims, kurios, mūsų požiūriu, gali turėti jums įdomios informacijos. Jūs taip pat galite paprašyti gauti informaciją, susijusią su trečiosiomis šalimis, kurios nėra Capital ar mūsų Susijusių įmonių dukterinės įmonės ar franšizės gavėjai (pavyzdžiui, bankai, hipotekos brokerių partneriai, rėmėjai ar paslaugų teikėjai arba vienas iš mūsų partnerių). Jeigu pageidaujate gauti informaciją iš tokios trečiosios šalies arba norite, kad ši šalis su jumis susisiektų, mes perduosime jiems jūsų Asmeninę informaciją.

Nuasmeninta informacija. Mes galime perduoti dabartiniams ar galimiems reklamuotojams ar verslo partneriams mūsų serverio įeičių analizę, informaciją apie duomenų srautą ar informaciją, susijusią su galimais klientais, įskaitant duomenis apie mūsų Tinklaviečių naudojimą ir bendrąją informaciją apie mūsų lankytojus. Tokiu būdu viešinamoje informacijoje iš šių analizės duomenų paprastai atrenkami su naudojimu susiję duomenys ir kita informacija, kuri iš esmės nelaikytina Asmenine informacija.

Susijungimas ir įsigijimas. Kai mūsų atžvilgiu įvykdomi tokie komerciniai sandoriai, kaip viso ar dalies mūsų turto sujungimas, įsigijimas, likvidavimas ar pardavimas, daugeliu atvejų Asmeninė informacija tampa perduodamo turto dalimi arba gali būti paviešinta (atsižvelgiant į konfidencialumo apribojimus) kompleksinio teisinio įvertinimo metu. Perdavus turtą tokiu būdu, turtą įgyjanti bendrovė turės naudoti jūsų Asmeninę informaciją vadovaudamasi šia Politika ir jūsų pasirinktais privatumo nustatymais.

Tinklavietės paslaugų teikėjai. Mes galime be jūsų sutikimo persiųsti Asmeninę informaciją ir kitus duomenis paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu teikia konkrečias paslaugas, arba esant kitoms toliau išvardytoms aplinkybėms. Pavyzdžiui, mes galime persiųsti tam tikrą mūsų renkamą Asmeninę informaciją tokioms trečiosioms šalims, kaip duomenų pateikimo internete ar jų tvarkymo paslaugų teikėjams, apmokėjimo operatoriams ar kitų paslaugų teikėjams. Taip pat mes pasiliekame teisę perduoti bet kokią mūsų turimą informaciją ar iš jos paimtus duomenis paslaugų teikėjams ar kitoms šalims, jeigu tokia informacija buvo pagrįstai nuasmeninta.

Informacijos atskleidimas pagal teisės aktų reikalavimus. Mes galime be jūsų sutikimo gauti ir atskleisti jūsų Asmeninę informaciją, jūsų siųstus ar gautus pranešimus ir kitą informaciją, kurią leidžiama atskleisti arba kurią, mūsų tvirtu įsitikinimu, pagrįstai reikia atskleisti laikantis įstatymų, reglamentų, taisyklių ar teismo nurodymo, vadovaujantis teismo šaukimu ar kitu teisėtu reikalavimu, gautu iš vyriausybinių, reguliavimo (kontrolės) ar administracinių įstaigų ar teisėsaugos institucijų (įskaitant informacijos atskleidimą vykdant teisėsaugos ar nacionalinio saugumo reikalavimus), taip pat atsakant į pretenzijas / ieškinius arba siekiant užkirsti kelią mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimams ar juos ištirti, taip pat identifikuojant galimai su tuo susijusius asmenis ar organizacijas, arba imantis tam tikrų veiksmų dėl įtariamo sukčiavimo, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo arba veiklos, kuri mums atrodo neteisėta ar, mūsų įsitikinimu, gali užtraukti mums teisinę atsakomybę. Be to, mes galime atskleisti Asmeninę informaciją kraštutiniais atvejais, kada, mūsų požiūriu, kyla galimas pavojus kurio nors asmens ar turto fiziniam saugumui, jeigu mes manome, kad jūsų informacija kokiu nors būdu susijusi su šiuo pavojumi.

Kaip mes naudojame informaciją

Mes naudojame surinktą informaciją kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:

 • informuoti ir pristatyti mūsų produktus ar paslaugas rinkoje, taip pat informuoti ir pristatyti įvairiems savininkams priklausančių ir valdomų Capital franšizės gavėjų tinklo – biurų ir susijusių savarankiškų nekilnojamojo turto agentų – produktus ir paslaugas;
 • spręsti problemas;
 • atsakyti į klausimus ar užklausas dėl paslaugų teikimo ir stebėti šiuos atsakymus;
 • valdyti paslaugas ir vertinti naudojimąsi jomis;
 • informuoti jus apie pasiūlymus ar naujas funkcijas, kurios, mūsų požiūriu, būtų jums įdomios;
 • optimizuoti ar individualizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis;
 • pateikti jūsų prašomą informaciją ar suteikti jūsų prašomas paslaugas;
 • padėti jums dalyvauti įvairiose programose, reklamos priemonėse ar konkursuose;
 • tvarkyti jūsų naujienlaiškių prenumeratą ar užtikrinti jūsų buvimą prenumeratorių sąraše;
 • nukreipti reklamą ar turinį arba naudoti kitais reklamos ar marketingo tikslais;
 • išsiaiškinti naudojimąsi įvairiomis mūsų paslaugų sritimis ir jų populiarumą ir tobulinti mūsų paslaugas;
 • išnagrinėti bendrąjį vietų, kuriose peržiūrimas mūsų turinys, išsidėstymą (peržiūrint IP adresus). Šią informaciją mes galime naudoti ir kitais tikslais, susijusiais su mūsų ir mūsų įmonių verslu, taip pat su kitais tikslais, nurodytais šioje Politikoje ar kitame susitarime / sutartyje, kurią galite sudaryti su Capital, ar kitokiu būdu, apie kurį mes galime pranešti jums arba su kuriuo jūs kartkartėmis sutiksite.

Jūsų pasirinkimai

Galite naudotis daugeliu mūsų paslaugų, nepateikdami mums jokios Asmeninės informacijos. Jums užsiregistravus arba pateikus prašomą Asmeninę informaciją, kartais jums gali būti suteikiama galimybė apriboti mūsų siunčiamus elektroninius laiškus arba atsisakyti trečiųjų šalių siunčiamų elektroninių laiškų; taip pat galite atsisakyti elektroninių laiškų prenumeratos, spustelėdami kiekviename laiške pateikiamą tokio atsisakymo nuorodą. Galite gauti daugiau informacijos arba atsisakyti visos informacijos, persiunčiamos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, susisiekdami su mumis toliau nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Kaip galiu susipažinti, atnaujinti ar pašalinti savo Asmeninę informaciją?

Galite gauti ar atnaujinti bet kokią Asmeninę informaciją, esančią jūsų profilyje, prisijungdami prie savo paskyros ir atnaujindami savo profilį. Jeigu kyla sunkumų ar reikia daugiau informacijos, kreipkitės į mus, užpildydami atitinkamą („Kreipkitės į mus“) formą. Mes atsakysime į pagrįstas užklausas dėl susipažinimo su informacija ar jos peržiūros ir suteiksime tokią prieigą, kokios reikia arba kiek leidžiama pagal įstatymą. Tačiau mes galime nuspręsti nesuteikti prieigos ar neleisti peržiūrėti informacijos, jeigu prieigos suteikimo našta ar išlaidos konkrečiu atveju bus neproporcingos rizikai dėl subjekto privatumo arba jeigu prieigos suteikimas pažeis kitų asmenų teises.

Galite uždaryti savo paskyrą kreipdamiesi į Capital toliau nurodytu adresu. Taip pat galite paprašyti, kad Capital ištrintų visą turimą asmeninę informaciją apie jus. Šį prašymą įforminkite raštu ir išsiųskite toliau nurodytu adresu. Atminkite, kad jeigu paprašėte ištrinti visą savo Asmeninę informaciją, daugiau neturėsite prieigos prie esamos Capital paskyros ir nebegalėsite naudotis jokiais Capital produktais ir paslaugomis. Capital pasilieka teisę išsaugoti tam tikrą paskyros informaciją dokumentų apskaitos ar suderinamumo tikslais.

Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

Paslaugose pateikiamos nuorodos, kurios gali nukreipti jus į Trečiųjų šalių paslaugas (kaip apibrėžta mūsų Paslaugų teikimo sąlygose). Capital nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų, taigi Capital neatsako už šių Trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti jūsų pateiktą informaciją. Atminkite, kad jums pradėjus naudotis Trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos tos tinklavietės ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

Informacijos apsauga

Mes įdiegėme patikimas saugos priemones, skirtas jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti. Vis dėl to atminkite, kad mes negalime atsakyti už trečiųjų šalių, kurioms galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją vadovaujantis šia Politika, veiksmus. Taip pat atminkite, kad internete neįmanoma užtikrinti „visiškos apsaugos“, taigi mes negalime garantuoti, kad jūsų Asmeninė informacija ar kokia nors kita jūsų pateikta informacija išliks saugi.

Galiojimo data, politikos pakeitimai

Kiekvieną kartą naudojantis paslaugomis, taikoma dabartinė (aktuali) Politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės paslaugomis, turėtumėte patikrinti šios Politikos galiojimo datą (ji nurodyta Politikos pradžioje, šio dokumento viršuje) ir pežiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią politiką, tiesiog paskelbdami reikiamus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai paskelbiami prie paslaugų.

Atsakomybės apribojimas

Pateikdami mums Asmeninę informaciją, aiškiai ir besąlygiškai atleidžiate Capital ir kiekvieną su ja susijusią įmonę, patronuojančią įmonę, paslaugų teikėjus, licencijos davėjus ir jų atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus ar agentus (toliau kartu vadinama Capital šalimis“) nuo bet kokios atsakomybės už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja. Be to, nors mes imamės reikiamų priemonių siekdami užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudotis jūsų Asmenine informacija, mes negalime atsakyti už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja.

Tarptautiniai lankytojai

Naudodamiesi prieiga prie mūsų paslaugų ne Lietuvoje, sutinkate, kad jūsų informacija būtų perduota į Lietuvą ir tvarkoma, naudojama ir platinama vadovaujantis šia Politika. Be to, jeigu naudojatės prieiga prie nuorodos į tarptautinę Capital interneto svetainę, norėdami ieškoti nekilnojamojo turto objektų kitose šalyse, jūsų informacija gali būti perduota ar tvarkoma kitose šalyse, o jūs sutinkate su tokiu perdavimu ir tvarkymu. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų informacija surinkta ar perduota, ji bus tvarkoma vadovaujantis šia Politika.

Kreipkitės į mus

Jeigu kyla klausimų ar turite komentarų dėl šios Politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo ir sklaidos būdų, kreipkitės į mus internete arba elektroniniu paštu.